APMC Nagpur
Kalamna Market
 
Vegetable Market मुख्य पान | संस्था | डाउनलोड | चित्र संग्रह | सुविधा | संपर्क करा
 
AMPC
 
महत्वाची माहिती
दैनंदिन बाजारभाव
सर्वसाधारण माहिती
संचालक मंडळ
महत्वाची संकेतस्थळे
msamb.com
agmarknet.nic.in
APMC Nagpur
संपर्क

दूरध्वनी क्रमांक
0712-2680280

फॅक्स क्रमांक
0712-2680448
 
संपर्क करा
 
मुख्य कार्यालय :
'प्रशासकीय भवन'
पंडीत जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड,
चिखली लेआउट,कळमना,
नागपूर - 440035
महाराष्ट्र राज्य,

टेलीफोन क्रमांक :
कन्ट्री कोड : 91
एसटीडी कोड : 0712
कार्यालय : 2680877, 2680870, 2681043, 2680280, 2680576, 2680878, 2680804

प्रशासक / सभापती : 0712-2680806

सचिव : 0712-2680650

ईमेल : apmcnagpur@rediffmail.com

तार : “कृषी बाजार ”


संक॓तस्थळ: http://www.apmcnagpur.com