APMC Nagpur
Kalamna Market
 
Vegetable Market मुख्य पान | संस्था | डाउनलोड | चित्र संग्रह | सुविधा | संपर्क करा
 
AMPC
 
महत्वाची माहिती
दैनंदिन बाजारभाव
सर्वसाधारण माहिती
संचालक मंडळ
महत्वाची संकेतस्थळे
msamb.com
agmarknet.nic.in
APMC Nagpur
संपर्क

दूरध्वनी क्रमांक
0712-2680280

फॅक्स क्रमांक
0712-2680448
 
सर्वसाधारण माहिती
 

सभापती उपसभापती
अ.क्र. नाव पासून पर्यंत  नाव पासून पर्यत
1 श्री. छत्रपाल आनंदराव केदार 16.11.1974 17.11.1978 श्री. द्वारकाप्रसाद शिवप्रसाद कांकाणी 16.11.1974 10.11.1983
2 श्री. द्वारकाप्रसाद शिवप्रसाद कांकाणी 18.11.1978 30.11.2005 श्री. भिवाजी सोनबाजी महाले 11.11.1983 31.08.1986
3         श्री. श्याम देविदासजी गोमासे 10.11.1986 21.11.1989
4       श्री. हुकुमचंद गोविंदराव आमधरे
22.11.1989 08.03.1999
5       श्री. उदयसिंग पुरणसिंग सिरीया 18.05.1999 13.11.2000
6       श्री. रामाजी नुसाजी शिंगारे 14.11.2000 30.11.2005
7 श्री . शेख अहमदभाई करीमभाई 09.03.2012 21.03.2017 श्री. गजानन नामदेव कुथे 09.03.2012 21.03.2017
8 श्री . शेख अहमदभाई करीमभाई 25.03.2017 07.09.2017 श्री. गजानन नामदेव कुथे 25.03.2017 07.09.2017
9 श्री . शेख अहमदभाई करीमभाई 19.11.2021 --- श्री. प्रकाश राधाकिसन नागपुरे 19.11.2021 ---


   प्रशासकीय कालावधी

प्रशासक
अ.क्र. नाव पासून पर्यंत 
1 श्री. रामेश्वर एच. पराते 05.12.2005 01.05.2006
2 श्री. राजेश म. भुसारी 02.05.2006 10.06.2007
3 श्री. संजय एन. कदम 11.06.2007 31.12.2008
4 श्री.नितीन व्ही. दहीभाते 31.12.2008 17.06.2009
5 श्री.संजय कदम 18.06.2009 31.10.2009
6 श्री. ए. के. अप्तुरकर 31.10.2009 31.12.2010
7 श्री. राजेश म. भुसारी 01.01.2011 19.04.2011
8 श्री. बी. पी. राठोड 20.04.2011 08.03.2012
9 श्री. सचिन कुर्वे 22.03.2017 24.03.2017
10 डॉ. कादंबरी बलकवडे 11.09.2017 21.01.2018
11 डॉ. दिपक म्हैसेकर 22.01.2018 07.05.2018
12 श्री. ए. एस. आर. नायक 07.05.2018 06.02.2020
13 श्री. राजेश म. भुसारी 07.02.2020 18.11.2021

   सचिवांचा कार्यकाळ

अ.क्र. नाव पासून पर्यंत 
1 श्री. ल. कृ. चितळे 04.02.1975 28.11.1977
2 श्री. श्या. आ. सोलव 29.11.1977 23.04.1979
3 श्री. के. टी. वैद्य 24.04.1979 31.10.1979
4 श्री. श्या. आ. सोलव (प्रभारी) 01.11.1979 02.09.1981
5 श्री. दि. मा. दहात 03.09.1981 15.08.1983
6 श्री. ना. रा. सावंत 16.08.1983 05.09.1988
7 श्री. दि. मो. राजे 06.09.1988 08.09.1995
8 श्री. श्या. आ. सोलव (प्रभारी) 09.09.1995 20.07.1997
9 श्री. आर. एच. पराते 21.07.1997 08.10.1998
10 श्री.श्रीकांत गं.जठार 09.10.1998 26.04.2001
11 श्री. वि. ल. कुहीटे (प्रभारी) 27.04.2001 24.09.2001
12 श्री. प्र. सो. भेलकर (प्रभारी) 25.09.2001 07.11.2001
13 श्री.सुभाष मा.काशीकर 08.11.2001 14.06.2004
14 श्री.वि.न.भांडारकर (प्रभारी) 15.06.2004 05.03.2006
15 श्री. आर. एच. पराते 06.03.2006 25.04.2006
16 श्री. राजेद्र दाभेराव 28.06.2006 31.08.2006
17 श्री. आर. एच. पराते 01.09.2006 18.10.2006
18 श्री. वि. न. भांडारकर (प्रभारी) 19.10.2006 13.11.2006
19 श्री. राजेद्र दाभेराव 14.11.2006 01.07.2007
20 श्री. वि. न. भांडारकर 02.07.2007 27.09.2007
21 श्री. गौतम वालदे 28.09.2007 07.02.2009
22 श्री. नितीन व्ही. दहीभाते 03.06.2009 23.07.2009
23 श्री.ए. के. अप्तुरकर 24.07.2009 31.12.2010
24 श्री. डॉ. ए. बी. जोगदंड 01.01.2011 25.02.2011
25 श्री. राजेश म. भुसारी 25.02.2011 28.02.2011
26 श्री. बी. पी. राठोड 01.03.2011 06.06.2012
27 श्री. संजय एन. कदम  07.06.2012 03.04.2013
28 श्री दिलीप बी गोसावी  04.04.2013 31.05.2013
29 श्री. राजेश म. भुसारी 01.06.2013 31.10.2014
30 श्री. संजय एन. कदम 01.11.2014 18.12.2015
31 श्री. राजेश म. भुसारी 19.12.2015 13.05.2018
32 श्री. प्रशांत दि. नेरकर 14.05.2018 13.06.2018
33 श्री. राजेश म. भुसारी 14.06.2018 15.08.2018
34 श्री. प्रशांत दि. नेरकर 16.08.2018 28.08.2018
35 श्री. राजेश म. भुसारी 29.08.2018 27.09.2022
36 श्री. एन. पी. यगलेवाड 28.09.2022 ------

नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर
पंडीत जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड, नागपूर
 
धर्मकाटयांचे दर ( दि.01/04/09 पासून लागू )
 
अ.क्र. वाहनाचे नाव दर प्रती गाडी रू.
1 ट्रक 40
2 टेम्पो 40
3 ट्रॅक्टर 40
4 लक्झरी बस 40
5 मेटॅडोर 40
6 फाईव्ह व्हीलर 25
7 थ्री व्हीलर 25
8 सायकल रिक्शा 25
9 सायकल 25
10 हातठेला 25
11 टांगा 25
12 कार 25
13 जिप 25
14 टु व्हीलर 25
15 बैलगाडी 25
 
 
कार्यालय, नागपूर कृषि उत्पन्न बाजार समिती, नागपूर
पं. जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड, नागपूर

उपविधी क्रमांक - 23 - बाजार आकार

अडते, व्यापारी, दलाल, तोलणारे, मापणारे, सर्वेक्षक, प्रक्रिया करणारे हमाल, निर्यातदार, गाडीभाडे आणि व अभिकर्ते तसेच गुदामधारक व इतर अनुज्ञप्तीधारी यांच्या कामगीरीबद्यल व श्शेती उत्पन्नाच्या खरेदी व विक्री यासंबधात केलेल्या इतर कामाबद्यल त्यांनी आकारावयाचे बाजार आकार खालील प्रमाणे असतील -

अ.क्र.

शेतीमाल

बाजार आकाराचा प्रकार

परिमाण

दर
रू. पैसे

कोणाकडून

1.

सर्व प्रकारचा शेतीमाल
(संत्रा, अंगुर,
चिकु,केळी)

अडत (कमिशन)

100 रूपयास

1.00

विक्रेत्याकडुन

2. सर्व प्रकारचे धान्य व तेलबिया

अडत (कमिशन)

100 रूपयास

2.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

उतराई

प्रती बोरा

2.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

उतराई

प्रती कट्टा

  0.90

विक्रेत्याकडुन

 

 

काटा-कराई

प्रती बोरा

1.50

विक्रेत्याकडुन

 

 

काटा-कराई

प्रती कट्टा

0.85

विक्रेत्याकडुन

 

 

भराई/ढेर कराई

प्रती बोरा

1.50

विक्रेत्याकडुन

 

 

भराई/ढेर कराई

प्रती कट्टा

0.85

विक्रेत्याकडुन

 

 

थप्पी लावणे

प्रती बोरा

  1.50

विक्रेत्याकडुन

 

 

मोजाई

प्रती बोरा

0.50

खरेदीदारांकडून

 

 

चाळणी करणे/ पाखडणे :-

 

 

 

 

 

जवस

प्रती बोरा

3.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

फल्ली

प्रती बोरा

1.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

गहू व इतर

प्रती बोरा

2.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

तुरी

प्रती बोरा

2.50

विक्रेत्याकडुन

 

 

चना

प्रती बोरा

2.50

विक्रेत्याकडुन

 

 

शिलाई

प्रती बोरा

1.50

खरेदीदारांकडून

 

 

 

 

गाडी उतराई/भराई

 

प्रती बोरा

2.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

गाडी उतराई/भराई

प्रती कट्टा

0.90

विक्रेत्याकडुन

3.

संत्रा

अडत (कमिशन)

100 रूपयासं

6.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

उपसाई

1 बैलगाडी

5.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 टेम्पो

15.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 ट्क्टर

20.0

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 ट्क

40.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

ढेरी लावणे

1 बैलगाडी

15.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 टेम्पो

45.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 ट्क्टर

60.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 ट्क

120.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

हमाली

1 बो-यांस

  0.25

खरेदीदारांकडून

4. मोसंबी,चिकू,
अंगूर,आंबे वगैरे फळे

अडत (कमिशन)

100 रूपयासं

 7.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

उपसाई व लाट लावणे

1 ट्कांस

80.00

विक्रेत्याकडुन

5. केळी अडत (कमिशन) 100 रूपयासं 8.00 विक्रेत्याकडुन
    उतराई 1 ट्कांस 40.00 विक्रेत्याकडुन
5.(अ) सेब अडत (कमिशन) 100 रूपयासं 8.00 विक्रेत्याकडुन

 

 

उतराई

1 पेटी (8 किलो)

0.10

विक्रेत्याकडुन

6.

भाजीपाला

अडत (कमिशन)

100 रूपयासं

7.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

हमाली

1 पोत्यांस

0.40

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 डाग

0.25

विक्रेत्याकडुन

 

 

हमाली (सडके वरून माल आणणे)

1 ट्क

20.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 पोत्यांस

0.50

विक्रेत्याकडुन

7.

आलू,कांदा वगैरे

अडत (कमिशन)

100 रूपयांस

5.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

हमाली (उतराई)

40 किलो

0.07

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 पोत्यांस(2 मन)

0.15

विक्रेत्याकडुन

 

 

 

1 कट्टा

0.05

विक्रेत्याकडुन

 

 

ट्क भराई

1 कट्टयांस

0.05

खरेदीदारांकडून

8.

मिरची (वाळलेली)

अडत (कमिशन)

100 रूपयासं

3.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

हमाली

प्रत्येक पोत्यांस

0.65

विक्रेता/ खरेदीदार संबंधीतांकडून

 

 

तोलाई

प्रत्येक पोत्यांस

0.50

खरेदीदारांकडून

9.

कापूस

तोलाई

प्रती क्विंटल

0.60

विक्रेत्याकडुन

10.

फुल

अडत (कमिशन)

100 रूपयासं

8.00

विक्रेत्याकडुन

 

 

तोलाई

प्रती 10 किलोस

0.35

विक्रेत्याकडुन

 

 

हमाली

प्रती 10 किलोस

1.50

विक्रेत्याकडुन